Archief voor ‘Uncategorized’ Categorie

Publicaties Atelier Veldwerk

Posted by
 • Marilandica
  IJsselbïenale
  Deventer, 2017

 • Peilschaal en Staalkaart
  Vechtpark
  Hardenberg 2013

 • Staalkaarten
  Vechtpark
  Hardenberg 2012

 • Signalisaties
  Vechtpark
  Hardenberg 2015

 • De Oversteek
  Gemeente Nijmegen
  2013

 • Lights Crossing
  Gemeente Nijmegen
  2013

 • Naar een integrale ontwerp praktijk 
  Besiendershuis
  Nijmegen, 2012 

 • Bosmanarchief
  Deltapoort
  2011

 • Baghdad Out
  Iraq
  2002-2010

 • Wickelhofpark
  Gemeente De Ronde Venen
  Mijdrecht, 2008

 • Tekst en Uitleg
  HCO Zwolle
  2007

 • Goede Voorbeelden
  Den Haag
  2005

Publicaties

Posted by

Marilandica

Lights Crossing

Vechtpark

Wickelhofpark

Meer publicaties

Lights Crossing film door Martijn Schinkel

Posted by

home

Posted by

[vegas id=1452 fade=3000 delay=4000 overlay= arrows=yes autoplay=yes poster=yes]

Contact

Posted by

Atelier Veldwerk

info[at]atelierveldwerk.eu

Beeklaan 369-371
2562 AX Den Haag, NL
Onno Dirker
studio +31 (0)70 3639459
gsm +31 (0)6 1504 8250

Hoogstraat 151
1600 Sint-Pieters-Leeuw, BE
Rudy Luijters
studio: +32 (0)2 303 49 18
gsm: +32 (0)47 77 98 307

___________________________________________________________________________

Rudy Luijters en Onno Dirker, beiden beeldend kunstenaar, werken sinds 2003 samen binnen Atelier Veldwerk. Het werkveld betreft de inrichting van de openbare ruimte in de breedste zin van het woord.

Het inventariseren, analyseren en het tonen van de werkelijkheid in een nieuw verband staat in het werk voorop, het doen van ingrepen kan daaruit volgen. De analyse kan ook doel op zich zijn. Vertrekpunt is met name de beeldende kunst, waarbij de focus ligt op processen van transformatie (landschappelijk, botanisch of sociaal). De methode is die van ‘de ongerichte blik’, vanuit een cultureel perspectief onderzoek doen zonder vooraf vastgestelde criteria of richtlijnen. Ook de vorm, het resultaat van het onderzoek, wordt niet vooraf bepaald maar komt tot stand naar aanleiding van de bevindingen en kan derhalve leiden tot ruimtelijke ingrepen, een tentoonstelling, een publicatie, geluid- of videowerk, of een combinatie van die verschillende media.
___________________________________________________________________________

Information

Posted by

 

Rudy Luijters en Onno Dirker, beiden beeldend kunstenaar, werken sinds 2003 samen binnen Atelier Veldwerk. Het werkveld betreft de inrichting van de openbare ruimte in de breedste zin van het woord.

Het inventariseren, analyseren en het tonen van de werkelijkheid in een nieuw verband staat in het werk voorop, het doen van ingrepen kan daaruit volgen. De analyse kan ook doel op zich zijn. Vertrekpunt is met name de beeldende kunst, waarbij de focus ligt op processen van transformatie (landschappelijk, botanisch of sociaal). De methode is die van ‘de ongerichte blik’, vanuit een cultureel perspectief onderzoek doen zonder vooraf vastgestelde criteria of richtlijnen. Ook de vorm, het resultaat van het onderzoek, wordt niet vooraf bepaald maar komt tot stand naar aanleiding van de bevindingen en kan derhalve leiden tot ruimtelijke ingrepen, een tentoonstelling, een publicatie, geluid- of videowerk, of een combinatie van die verschillende media.
___________________________________________________________________________

Artist in residence Besiendershuis

Posted by

Onderzoeksproject te Nijmegen


‘De Oversteek, de nieuwe brug over de Waal bij Nijmegen’ door Ney-Poulissen

Het Architectuur Centrum Nijmegen (ACN) heeft de architecten Laurent Ney en Chris Poulissen, de ontwerpers van de nieuwe stadsbrug over de Waal bij Nijmegen, gevraagd binnen het A.I.R. programma –artist in residence – van het Besiendershuis, invulling te geven aan een residency (een verblijf van twee maanden in Nijmegen) met als uitvalsbasis het historische Besiendershuis aan de Waal. Ney-Poulissen stelde voor om dit project in samenwerking met Atelier Veldwerk uit te voeren. Atelier Veldwerk en Ney-Poulissen zullen een culturele analyse van het landschap rond Nijmegen maken. De analyse zal nadrukkelijk niet slechts het in kaart brengen zijn van het fysieke (rurale en stedelijke) landschap, maar met name ook het ‘mentale’ landschap behandelen, het subjectmatige van de context waarbinnen de brug wordt gebouwd. Kernbegrippen: integraal ontwerpen, gebruik, verwachting, planning, verbinding, route en verandering. Waarmee als vanzelfsprekend ook de verschillende betrokken partijen en het ‘publiek’ benaderd worden en in beeld komen.
___________________________________________________________________________

> terug naar nieuws-archief

Het ‘Bosman-archief’

Posted by

DP_Bosmanmolen.jpg

DP07_bosmanfolder

DP02_Molen_sneeuw

of: de anatomische ontleding van het landschap

Voorstel voor een kunstwerk.
Het inzichtelijk maken van het fijnmazige netwerk van rivieren, vaarten en sloten met daarin de waterstaatkundige bouwwerken, dat in het sterk gefragmenteerde landschap van Deltapoort vrijwel onzichtbaar is geworden. Dit is te bereiken door zowel accenten te leggen op de fysieke aanwezigheid, als het in kaart brengen van de myriaden elementen in een publicatie.

In de afgelopen maanden hebben Atelier Veldwerk, Jeanne van Heeswijk en Mohammed Benzakour vanuit een werkatelier te Zwijndrecht onderzoek verricht in Deltapoort. Gelegen tussen Zwijndrecht en Rotterdam, onder de rook van de Rotterdamse haven, doorsneden door snelwegen en spoorverbindingen (HSL, Betuwe route, het grootste rangeerterrein van Europa de Kuifhoek) kenschetsen stedenbouwkundigen en planologen het gebied als het meest gefragmenteerde en verrommelde deel van Nederland. Het landschapsbureau H+N+S maakte het inrichtingsplan voor de toekomstige landschappelijke ontwikkeling van het gebied: Routepark Deltapoort. De kunstenaars en schrijver werden gevraagd met voorstellen te komen die vanuit een cultureel perspectief het toekomstige landschap en de beleving ervan kunnen versterken.

De onderzoeksfase is nu afgerond. Het voorstel van Atelier Veldwerk betreft het inzichtelijk maken van alle waterbouwkundige elementen in het landschap: stuwen, dammetjes, gemalen, duikers, putten, molentjes, sluisjes, enz.Het gaat om de heel tastbare elementen van menselijk maat.

In eerste instantie hopen we dit te doen door het zorgvuldig inventariseren, classificeren en rubriceren van de verschillende onderdelen van het landschap. De simpele daad van het ontleden leidt reeds tot een samenhangend beeld; de kaarten, beschrijvingen en foto’s worden opgenomen in een publicatie (“Inventaris Landschap Deltapoort”) die dit beeld ‘openbaar’ en overdraagbaar maken.
Deze papieren versie krijgt een fysieke, in het landschap aanwezige variant in de vorm van aanduidingen op en aan de locaties en objecten in het veld. Het nummeren, benoemen of aanduiden, maakt het netwerk zichtbaar, verbindt de elementen met elkaar. Het op deze wijze doen oplichten van knooppunten in het watersysteem loopt parallel met het ontsluiten door de elementen fysiek vrij te maken, door schoonmaken, bereikbaar maken of anderszins onderstrepen en ‘doen oplichten’ (misschien hier en daar ook letterlijk).

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland en het Kunstgebouw

Exit

Posted by

Ontwerp bovengrondse nooduitgangen en inrichting omliggend landschap van de tunnel onder het Provinciaal Groendomein de Hoge Mouw (onderdeel van de Kempense Noord-Zuidverbinding).

Poulissen & Partners realiseren de Kempense Noord-Zuidverbinding (een provinciale weg tussen Geel en Kasterlee, België). Onderdeel daarvan vormt een tunnel onder natuurgebied (beschermd landschap) de Hoge Mouw. De opgave die Poulissen & Partners bij Atelier Veldwerk voorlegde was het ontwerpen van de bovengrondse delen van de vluchtgangen.
In het kleinschalige en beschermde heide landschap was het de uitdaging fysiek zo min mogelijk aanwezig te zijn. Zowel in maat als in materiaal is de grootst mogelijke terughoudendheid betracht. De roestbruine huid van cortenstaal gaat als vanzelfsprekend op in het landschap, in alle weersomstandigheden. Door het materiaal plastisch te gebruiken kunnen de maten geoptimaliseerd worden. Doordat geen onderhoud noodzakelijk is kunnen de zijden en achterkant in het profiel van het landschap ingegraven worden.

Opdrachtgever: Poulissen & Partners
___________________________________________________________________________

Een familie van schuren

Posted by

Voorstel herinrichting landelijk gebied Enschede-Zuid.

Op uitnodiging van de Dienst Landelijk Gebied hebben vijf bureau’s/kunstenaars, binnen het kader van een kunstopdracht, een voorstel gedaan voor de herinrichting van het landelijk gebied Enschede-Zuid. Het voorstel van Atelier Veldwerk is niet geselecteerd om binnen de kunstopdracht gerealiseerd te worden, maar de Dienst Landelijk Gebied was zo enthousiast over de plannen dat op dit moment nog actief gezocht wordt naar mogelijkheden om het voorstel te realiseren binnen de inrichting van het landschap rond Enschede-Zuid.
Binnen onze plannen krijgen bijzondere plekken een sterk accent door het plaatsen van schuren die de aansluitingen markeren van de verkeersroutes rondom Enschede met de fijnmazige structuur van paadjes tussen stad en landschap. In veel gevallen bestaan de verbindingen reeds; deze kunnen worden versterkt of indien niet aanwezig, (opnieuw)worden gemaakt.
De schuren faciliteren een nieuw gebruik van het landschap. Eigentijdse activiteiten vinden een ‘onderdak’. Zoals indertijd schuilgelegenheden voor koeien werden gebouwd, of stallingen voor machines, zo maken we hier letterlijk en figuurlijk schuilgelegenheden voor de gebruiker/recreant. Binnen de ruimtes kan informatie worden verkregen over routes of lokale bijzonderheden (flora, fauna, etc.) en vindt men een oplaadpunt voor de scootmobiel of electrische fiets. Verschillende gebruikers kunnen in de schuur samenkomen (sociaal ontwerp).
De schuren zetten in op innovatieve ontwikkelingen; vermoedelijk is fysieke bewegwijzering op korte termijn ouderwets. Eigentijdse technieken zullen worden benut of kunnen worden ontwikkeld. Gedacht wordt aan mobiele telefonie met gps- systemen en applicaties van smartphones (digitale flora), etc. Het gebruik van de schuur verandert met de tijd en nieuwe toepassingen veranderen mee. De structuur moet daarom praktisch zijn, flexibel, eventueel speels, aan ruimte gebonden. De schuur op zichzelf is als een sculptuur.

Opdrachtgevers: Dienst Landelijk Gebied en de gemeente Enschede
___________________________________________________________________________
Download pdf:
handout presentatie Enschede