Auteurs archief

kunstwerk ‘Marilandica’ bij de Worp te Deventer

Posted by

14 juni t/m 24 september 2017
www.ijsselbiennale.nl

Marilandica

Posted by

‘Marilandica’ is de titel van een tijdelijke werk dat in de zomer van 2017 in het kader van de Ijsselbiennale te zien is geweest op de landtong van de rivier, recht tegenover Deventer.

Atelier Veldwerk stelt met dit kunstwerk de populier centraal die op oever bij de Worp aan de rivier staat.
Deze Populus x Canadensis ‘Marilandica’ is bijna tweehonderd jaar, en daarmee de oudste in zijn soort in Nederland.

Het kunstwerk markeert de kroonprojectie van de boom, en levert een beeld van de ruimte waarin de tot vallen voorbestemde boom zal terechtkomen, door aanplanting van een jonge populier op gepaste  afstand.  Op deze wijze staat Atelier Veldwerk stil bij de groei, bloei, verval en een nieuw begin van de peppel ; als enige overblijvende kruin uit het tijdperk direct na Napeolon’s aftocht uit Nederland, kan deze eerbiedwaardgie oude dame (want het gaat om een vrouwelijk exemplaar) nu bijdragen aan een gedeeld bewustzijn dat het dynamische, ingenieus gemaakte, maar ook kwetsbare Nederlandse landschap, in stand kan houden.

‘Marilandica’ in deze vorm is een tijdelijke ruimtelijke schets als opmaat voor een permanent werk. Gedurende de periode van de IJsselbiënnnale onderzoekt Atelier Veldwerk welke landschappelijke en duurzame middelen daarvoor het best kunnen worden ingezet.

Test in bewerking

Posted by

Publicaties Atelier Veldwerk

Posted by
 • Marilandica
  IJsselbïenale
  Deventer, 2017

 • Peilschaal en Staalkaart
  Vechtpark
  Hardenberg 2013

 • Staalkaarten
  Vechtpark
  Hardenberg 2012

 • Signalisaties
  Vechtpark
  Hardenberg 2015

 • De Oversteek
  Gemeente Nijmegen
  2013

 • Lights Crossing
  Gemeente Nijmegen
  2013

 • Naar een integrale ontwerp praktijk 
  Besiendershuis
  Nijmegen, 2012 

 • Bosmanarchief
  Deltapoort
  2011

 • Baghdad Out
  Iraq
  2002-2010

 • Wickelhofpark
  Gemeente De Ronde Venen
  Mijdrecht, 2008

 • Tekst en Uitleg
  HCO Zwolle
  2007

 • Goede Voorbeelden
  Den Haag
  2005

Pers en literatuur

Posted by

Beschermd: Curriculum vitae

Posted by

Deze inhoud is beschermd met een wachtwoord. Vul hieronder het wachtwoord in om het te bekijken:

Atelier Veldwerk

Posted by

Sinds 2003 werken Rudy J. Luijters en Onno Dirker samen binnen Atelier Veldwerk aan opgave in de openbare ruimte en het landschap. De kern van het werk bestaat uit het inventariseren, analyseren en tonen van bestaande situaties waarbij impliciete kwaliteiten expliciet worden gemaakt binnen een nieuw gedefinieerde context.
Dit kan leiden tot een breed spectrum van resultaten of ingrepen: het planten van een boom, het maken van een monument, het uitgeven van publicaties. De analyse die aan alles vooraf gaat kan ook doel op zich zijn. Vertrekpunt is steeds de beeldende kunst. De methode is die van ‘de ongerichte blik’: vanuit een cultureel perspectief onderzoek doen zonder vooraf vastgestelde criteria of richtlijnen.

Sinds 2019 versterkt Juliette Mourad het team. Afgestudeerd in architectuur met een focus op landschap en grondgebied, werkt Juliette binnen Atelier Veldwerk aan het bestuderen en waarderen van een plek, met name ook op basis van botanische aspecten.

Website Rudy Luijters
Website Onno Dirker

Contact

Posted by

info[at]atelierveldwerk.eu

Onno Dirker
Beeklaan 369-371
2562 AX Den Haag, NL
+31 (0)6 1504 8250

Rudy Luijters
Hoogstraat 151
1600 Sint-Pieters-Leeuw, BE
+32 (0)47 77 98 307


Publicaties

Posted by

Marilandica

Lights Crossing

Vechtpark

Wickelhofpark

Meer publicaties

Lights Crossing

Posted by

Lights Crossing (overstekende lichten) is een kunstwerk dat deel uitmaakt van de brug de Oversteek in Nijmegen. De verlichting van de brug die in het tempo van een voetganger aanschakelt, refereert aan de geallieerde oversteek van de Waal in 1944.

De brug, ontworpen door het Belgische bureau Ney/Poulissen architecture & engineering, die op 23 november 2013 in gebruik genomen werd, verbindt de oevers van de rivier de Waal bij Nijmegen op vrijwel exact de plek waar op 20 september 1944 de heldhaftige oversteek door Amerikaanse soldaten heeft plaatsgevonden. Bij die actie kwamen in korte tijd 48 militairen om het leven.

Het kunstwerk is opgebouwd uit licht en tijd en verwijst naar die historische gebeurtenis. Na zonsondergang, iets later dan het inschakelen van de stadsverlichting in Nijmegen, gaan de 48 paren lichtmasten die zich op de brug bevinden tussen beide oevers, één voor één aan in het tempo van een wandelaar. Beginnend op de zuidoever verlichten de achtereenvolgens aanschakelende lampen het 950 meter lange traject, waardoor de oversteek van licht ongeveer 12 minuten duurt. Pas na het bereiken van de noordoever schakelt de zogenaamde aanstraalverlichting aan, zodat de brug ook in het donker in volle glorie te zien is.

Waalmonument
Voordat de brug werd aangelegd markeerde het Waalmonument op de noord-oever al de plek waar de soldaten aan wal kwamen na de barre overtocht in fragiele bootjes, onder vuur genomen door de Duitse troepen. Dit sculptuur, opgericht door particulieren in 1984 en gemaakt door de beeldhouwer Marius van Beek (1921–2003), is onlangs volledig gerestaureerd.

Op de later aan het Waalmonument toegevoegde naamsteen, de roll of honour, lezen we de namen van de mannen die het leven lieten bij de strijd voor de bevrijding van Nederland. Uit de grote erkentelijkheid voor de inzet van die 48 jonge strijders is het initiatief voor het Waalmonument voortgekomen. Doordat Lights Crossing in 48 stappen de oversteek maakt, wordt dit aantal nog eens verbonden met de brug, die daarmee als geheel tot monument wordt.